Prinsipper for mental og fysisk velvære

When I let go of what I am, I become what I want to be

Lao Tzu
  • Du har alt du trenger inni deg

Vi lever på en måte hvor eksterne goder og gevinster blir hyllet som den rette veien å gå. Penger, eiendom, sosial status og alt som er «der ute». Veien til frihet er å finne stillheten «der inne», hvor man kan sette seg ned og puste, være i øyeblikket uten å måtte tilegne seg noe som er «der ute». Dette er selvsagt en treningssak, og å kunne være med seg selv og føle på den indre friheten krever ofte litt øvelse, spesielt for oss vestlige mennesker som er så vant til å konstant konsumere alt utenfor oss selv.

  • Gi slipp

Enda et konsept som vi i Vesten ikke er så kjente med. Vi tenker at vi må prøve, jobbe utrolig hardt og holde fast for harde livet for å kunne oppnå det vi ønsker. Dette fører ofte til motsatt effekt, enten det handler om å «jobbe» med seg selv, eller å jobbe for å oppnå materielle goder. Man spenner kroppen og hodet til knoklene blir hvite og forsøker å presse gjennom for å oppnå ønsket resultat. Hvis man gir slipp på hva man selv tror er det beste for én i hvert øyeblikk, finner man den naturlige flyten som av seg selv fører til det ønskede resultatet. Poenget er å ikke kontrollere, ikke tvinge. Å gi slipp betyr ikke å ligge i sofaen og vente på at det magisk skal skje noe, men det er en indre holdning som kommuniserer tillit til Gud/Universet. Bli kjent med deg selv, hva er noe du ønsker å kontrollere, å tvinge? Hvilke holdninger og tanker har du akkurat nå som fører til din egen og andres lidelse?

Hvilke merkelapper setter du på deg selv og andre som er unødvendige og innsnevrer deg fra å føle frihet? Mange setter merkelapper på seg selv om hvordan de tror de er/skal være. Dette kan være både positive og negative merkelapper. For eksempel suksessfull/ikke suksessfull, dårlig i X/god i X. Begge er dog innsnevrende, da man ser på hendelser og ting i livet gjennom disse merkelappene og setter seg selv i en spesifikk boks. De tar oss vekk fra her og nå.

  • Vennlighet og medfølelse

Vennlighet og medfølelse for seg selv og andre er en av de viktigste prinsippene man kan rette livet sitt mot, nettopp fordi det har evnen til å overkomme alt negativt. Disse to ordene er noe som ofte forbindes med svakhet, men ironisk nok er dette noe av det sterkeste man kan praktisere. Vennlighet og medfølelse betyr ikke at man skal la folk tråkke på en, eller at man ikke har respekt for seg selv – dette er det motsatte av hva disse to tingene faktisk betyr. Det betyr heller at man har en tilnærming til seg selv og andre som er oppløftende og sterk.

  • Vær deg selv

Klisje? Kanskje. Men det er kun ved å være autentisk og leve opp til sin egen integritet at man faktisk lever. Hva ønsker hjertet ditt, sjelen din? Livet vårt er så dyrbart at det er en synd å ikke leve autentisk. Aksepter deg selv, elsk deg selv, tro på deg selv. Hvis du hører etter, er det en del av deg som vet eksakt hva som må gjøres.

  • Lev i sannhet

Si alltid det som er sant, uansett. Ikke lyv, ikke manipuler. Det er få ting som fører raskere til helvete enn løgn og usannhet.

  • Gud er alltid tilgjengelig

Denne er nok vanskelig for mange, og selv for mennesker som har et forhold til Gud, er det ikke alltid lett å føle at Gud er med en. Men, Gud er alltid til stede og tilgjengelig til enhver som søker ham og ønsker et intimt forhold. Man må selv banke på Gud sin dør før den kan åpnes; en kanal/et bånd vil deretter bli dannet mellom Gud og deg og med vedvarende kontakt vil Gud alltid være tilgjengelig.

– Masse kjærlighet fra AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *