Bijakshara – intro

Bijakshara betyr “frøstavelse”.

Man kan se på en ‘Bija’ som om det er en Engel. – Sri Kaleshwar

En Bijakshara er en lyd – ett ord – som besitter informasjon i henhold til hvordan lyden vibrerer. En Bijakshara kan på mange måter sammenlignes med Hebraiske “Flammebokstaver”1, som er stavelser som representerer de forskjellige aspektene til Gud.

En Bijakshara er en “grunnleggende” lyd – vibrasjonen til stavelsen inneholder informasjon, og dermed trekker den som ytrer disse stavelsene informasjonen/aspektet inn i seg selv; man kontakter “engelen”/aspektet til Gud, og drar denne informasjonen og gavene som stavelsene inneholder i sin egen bevissthet og kropp.

Vi finner Bijakshara stavelser i Hinduisme og Bhuddisme, og de forskjellige ‘Bija’ blir stavet på forskjellige språk, som Telegu og Sanskrit.

  1. “Hellige Guddommelige navn (Flammebokstaver) er eldgamle ord som ikke bare er ord, de er energi som trigger Lys. De aktiverer vår Lys-Kropp. Dette er et språk av Lys som bærer med seg kraft som gjør det mulig å gå fra Menneskelig Intelligens til Høyere Intelligens”. ↩︎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *