Mer enn noen gang før er din helse ditt ansvar

Formålet med denne artikkelen er ikke å skremme leseren, men å gi leseren informasjon og oppmuntre til å ta ansvar. Luminis ønsker ikke å stanse teknologiske utvikling, men Luminis ønsker å dytte teknologisk innovasjon i en retning hvor den tjener mennesker og ikke skader omgivelsene. Dessverre blir ikke våre bekymringer hørt av industrien som tjener hundrevis av milliarder i året på trådløs kommunikasjon. Vår helse spiller, dessverre for oss, ingen rolle og er ikke en del av deres interesser. Som ved alt annet handler dette om dosering; men vi stresser at når det angår elektromagnetisk stråling så bør vi være mer forsiktige enn ved andre forekomster. Sendere av forskjellige bølger påvirker oss døgnet rundt, men heldigvis så kan du beskytte deg og din familie mot dette.

Mikrobølge stråling forårsaker utrolig mange forskjellige sykdommer:

 • Hjernen & nervesystemet: påvirker det sentrale nervesystemet, endrer reaksjonstid, reduserer og sakter ned hjernen, hukommelsen og læreevnen.
 • EEG endringer, også når man sover: “En to minutter lang telefonsamtale endrer hjernebølger i en uke.”
 • Blod-hjerne barrieren åpnes: slik at avfallsstoffer og fremmede substanser, også patogene mikroorganismer fra blodet, kan finne vei inn i hjernen.
 • DNA skader: skade på den genetiske substansen, kommunikasjon mellom cellene blir forvrengt.
 • Hormon skader: spesielt reduksjon av nøkkel-hormonet melatonin.
 • Cellulært: Avgiftning-prosessen blokkeres, alle celler svekkes.
 • Infertilitet: Prof. Dr. Andreas Varga, leder av hygienisk institutt på Universitetet i Heidelberg, ga ut resultatene til sin forskning i 1991:
  Kyllingegg i en inkubator ble underlagt mikrobølge stråling langt unna den lovlige grensen, noe som drepte hvert embryo. Ikke en eneste kylling klekket, ingen av dem overlevde strålingen. I kontroll gruppen uten mikrobølge stråling klekket 100% av kyllingene i frisk tilstand.
 • Annet: Immunsystemet svekkes, risikoen for kreft øker, hjerte- og karsykdommer.

Dr. Peter Semm, som var sjef-tekniker i det tyske Telekom, fant ut at mobil kommunikasjon forårsaket 60% av våre celler til å reagere feil, eller ikke i det hele tatt. Dr. Semm sa også: “Jeg ville ikke plassert en unge i barnehagen hvis det fantes et telefon tårn innen 250 meter!” Forestill deg at du er en “sjef” som gir 10 ansatte en ordre, og at 6 av de ansatte ikke reagerer, eller reagerer feil. Resultatet av dette vil naturligvis være kaos. Dette er hva som foregår i kroppen vår når vi blir utsatt for elektromagnetisk stråling.

Tony Keppelman EMF Services - • EMFs and Children/Teens

Det er interessant å bemerke seg at Nobel Prisen i Medisin i 1991 var for oppdagelsen av ion-kanaler (informasjon utveksling) i membran strukturen til celler. Det ble bevist at til og med en minimal styrke på 0.001 mW/cm2 var nok til at det oppstod funksjonsfeil (over- under-produksjon) i utvekslingen av informasjon i kroppen. Til sammenligning er hodet til en telefonbruker utsatt for 1mW/cm2(!).

EMF Radiation – The Invisible Foe | Cell phone radiation, Cell phone safety, Malignant brain tumor

I en rapport laget av RCR Wireless News innrømmet talsmannen for ‘radiation protection department’ i det Amerikanske miljøbeskyttelse byrået EPA, Norbert Hankin, at den eksisterende grenseverdien til stråling fra mobiltelefoner ikke beskytter mot potensielle termiske effekter. Rapporten referer også til funnene gjort av de Svenske epidemiologene Hardell og Mild. Studiene deres, publisert i den Europeiske Journalen ‘Kreft Forebygging’, fant en assosiasjon mellom hjernesvulster og siden på hodet hvor mobiltelefonen ble brukt over tid. Hardell og Mild noterte en økning etter 10 års mobilbruk som var 80% sammenlignet med normalen. I tillegg finner nye målinger bevis på hjertearytmier forårsaket av mobilkommunikasjon.

4 Reasons Expecting Mothers Need EMF Radiation Protection | VEST | Radiation Blocking Products for Everyday Use

En studie ble gjort i det urologiske departementet ved LKH-Oberwart i Burgenland, som undersøkte innflytelsen av mobiltelefoner sin elektromagnetiske stråling på bevegelsene til sperm. Resultatet ble publisert i Journalen ‘für Urologie und Urogynäkologie’ i 2002: Etter kun 5 dager med bruk, eller stand-by, begynte sperm kvaliteten å forverres på drastisk vis

Studier på dyr har gitt oss informasjon og data som bør tas på alvor:

 • I følge studier vil en permanent eksponering på 1/6000 av grenseverdien sørge for at dyr dør ut etter noen få generasjoner.
 • En permanent eksponering på 1/700 av grenseverdien sørger for at dyr dør ut samme generasjon, fordi 100% av fødslene er dødfødte.

Dagens foreldregenerasjon ble ikke utsatt for elektromagnetisk stråling i sin barndom og derfor er innvirkningene på samfunnet fortsatt relativt lave. På den annen side har barn fra 15-20 år blitt utsatt for EMF (elektromagnetisk stråling) siden fødsel og har vokst opp i et forurenset miljø. Om ingenting blir gjort kan man forvente at i den neste generasjonen med foreldre (2020-) vil hver 2, eller 3 kvinne være sterile pga den kumulative kryss-generasjon effekten + den reduserte kvaliteten på sperm hos menn. Mange eksperimenter på dyr har bevist at det svært ofte er barn og barnebarn som må “betale” for foreldrene og besteforeldrene sin helse og livsstil. For eksempel: når foreldre er underernærte men den neste generasjonen (barna) er godt ernærte er det allikevel barna som opplever sykdommer, ikke foreldrene(!)

Dette er bekymringsfullt.

Luminis ønsker å hjelpe deg og dine elskede.
Ta kontakt hvis du har spørsmål.
Bestill en konsultasjon om du har konkrete ønsker.

– Luminis