Å lukke dørene

Fader, jeg erkjenner til deg å ha vært involvert i _________. Jeg ser at en slik ting vekker avsky hos deg og er motbydelig i ditt syn. Jeg ber deg med ydmykhet om tilgivelse for min synd. Jeg ber deg om å frigjør meg fra de demoniske inngangene som har åpnet seg som et resultat av mine handlinger og om å bli renset fra min synd og at inngangene lukkes for alltid med det dyrebare blodet til Jesus Kristus. Jeg ber deg om dette og takker deg for det. I Jesus sitt navn.

Satan og dere demoner, jeg har bedt min Himmelske Far om tilgivelse for å ha involvert meg selv i __________ og jeg har mottatt tilgivelse. I tro så lukker jeg nå døren til denne delen av livet mitt for alltid gjennom blodet som Jesus Kristus utgytte på korset for meg. I Jesus sitt navn kommanderer jeg dere til å la meg være og aldri returnere!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *