Økonomi

Innsikt i markedet:

Artikler:

Hvor blir det av alle barna?

Før i tiden ble barn brukt til arbeid. Jo flere barn man hadde, jo flere potensielle ressurser kunne man også avle fram – for å pløye jord, stelle dyr, utvinne ressurser etc (produsere verdier).

Økte Kostnader

Energi har alltid vært den primære kilden som driver aktivitet. Et menneske trenger energi for å leve og vokse, en plante trenger energi for å leve og vokse, en økonomi trenger energi for å leve og vokse. Alt trenger energi for å holdes i live og vokse.