Portene til omvendelse

– Å angre / erkjenne synden
– Forlat synden
– Bekymre seg om framtidige konsekvenser av synden
– Handle og snakke med ydmykhet
– Handle på en måte motsatt av synden, sannhet vs løgn
– Forstå omfanget av synden
– Motstå mindre synder for å beskytte seg selv mot å begå grovere / større synder
– Tilstå synden
– Be om forlatelse (gjenforening / forsoning)
– Korriger for synden (gjengjeld / be om tilgivelse)
– Søk / strev etter gode gjerninger (chesed1) og sannhet
– Husk synden resten av livet
– Motstå å gjenta synden
– Lær andre å ikke synde

  1. Hebraisk; “kjærlig-vennlighet”, å gi av seg selv fullt og helt med kjærlighet og medlidenhet. ↩︎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *