Typer Bønn

Vi har flere måter å be på:

Innvielsesbønn – dedikasjon til tjeneste og tilbedelse av Gud

Forespørselbønn – spør eller konsulter med en forespørsel

Autoritetsbønn – Gud sin autoritet til å regjere

Takknemlighetsbønn – konstantere sin takknemlighet

Påkallelsesbønn – erkjenn med ydmykhet (spør)

Forbønn – be på vegne av / intervener

Bonus:
Fordi vi nå lever i “ende-tiden” er det umulig å unngå den spirituelle krigen som eksisterer på jorden vår. Et hvert menneske, enten bevisst eller ubevisst, er en del av denne krigen. Krigerske bønner bør dermed tas i bruk for å få fortgang på helbredelsen av jorden vår(=utryddelse av ondskap).

Slike bønner faller i grunn under “Autoritetsbønn”, men for klarhetens skyld motiverer jeg lesere til å ikke spare på kruttet.

Krigsbønn – be om total utslettelse av ondskap og usannhet og av alle satans hjelpere, halleluja!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *