Yang vs Yin

Det guddommelige har 2 aspekter: yin og yang


Yin = Kjærlighet og nåde
Yang = Sannhet og rettferdighet


Den vestlige befolkningen er i hovedsak over-beruset av yin(=kjærlighet og nåde). Mangelen på yang(=sannhet og rettferdighet) er tydelig. Ondskap får florere fritt og ubevisst i befolkningen fordi; sannhet er en forutsetning for kjærlighet men er en total mangelvare i dag. Ekte kjærlighet kan ikke eksistere uten sannhet. Yin uten yang er en billett til helvete!


Yang er i grunn et mer essensielt aspekt enn yin; ondskap får fotfeste kun når yang aspektet blir infiltrert først – blir sannhet og rettferdighet korrumpert er helvete garantert. Den mest vanlige formen for satanisme man ser i dag kommer dermed fra “god-hets forkjemperne” som predikerer at “kun kjærlighet betyr noe”. Sannhet og rettferdighet vekter mer fordi uten disse to aspektene kan ikke ekte kjærlighet realiseres; i stedet projiseres det fra yin faksjonen en forvrengt kjærlighet uten rot i virkeligheten.


Bevissthetsskalaen til David R. Hawkins kan bidra til forståelse:
Den mentale kroppen(=400-) må utvikles først før hjertet kan åpnes og kjærlighet(=500-) utvikles. Har man ikke en grundig utviklet “mental kropp” med full lojalitet til sannheten så vil alle forsøk på å leve i kjærlighet mislykkes. Som sagt, sannhet er en forutsetning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *