Ingmar – praktisk info

Ingmar symboler kan bli overført til så og si et hvert bærer-materialet og informasjonen til symbolene eksisterer der så lenge dette materialet eksisterer. I de fleste tilfeller bruker man papir, papp, tre, leire, glass, edle metaller, også bomull eller silke tøy/tekstil. Som bekledning er lær den ideelle bæreren av informasjon for Ingmar symboler (symbolene er arbeidet inn i læret eller båret i en lær-veske/sekk). Plastikk og andre syntetiske materialer er ikke nyttige.

Fri energi, slik som dette er, forblir effektiv så lenge den ikke er “tvunget” gjennom urettferdige prosedyrer til å bli effektiv på kun ett nivå. Ditt utviklingspotensial er så og si uendelig, og dermed kan du kun gi den en “retning”, men aldri et endelig mål når du arbeider med slik energi.

Symboler er valgt på intuitivt vis, ved bruk av kinesiologiske muskeltester, eller ved pendulum. Man velger i grunn symboler som man selv føler seg tiltrukket til (adressert).

Symbolene må bli plassert på hver side av bærer substansen, fordi planeten sin magnetiske fluks (geomantisk faseforskyvningen til jorden sitt magnetiske felt) skifter hver sjette time, og ellers så ville ikke en konstant flyt og effekt av det gjeldende symbolet sin kraft være garantert.

Når det gjelder flasker for eksempel kan man tegne symbol på et klister, i dette tilfelle er en side nok fordi det ikke er flasken som er bæreren av informasjon, men væsken inni flasken.

Man kan behandle en person, et dyr, eller en plante direkte med symbolene.

Ved å bruke disse symbolene får pasienten ofte all informasjonen den trenger. Ytterligere medisiner er ikke alltid nødvendig. Medisiner kan uansett gis til pasienten slik at personen er grundig tatt vare på.

Man kan aktivere symbolene ved å si noe som: (man kan selvfølgelig endre teksten i henhold til egne ønsker og spesielt i henhold til egen intuisjon)

“Gjennom min Guddommelige bevissthet så aktiverer jeg energien til (navn på symbolet) og ber (…) fungere så lenge jeg trenger energien til (…). Jeg velsigner (…) og takker deg (…)!

Hvis kraften til symbolet [talg] skal bli overført til [Fru. X], kan et overførelses utsagn som dette være behjelpelig:

I kraft av min Guddommelige bevissthet beordrer jeg at den symbolske kraften [talg], som fungerer i henhold til kosmiske lover, blir overført til [Fru. X] og bevarer sin effektivitet der så lenge det er gunstig for [Fru. X]. Jeg velsigner kraften til symbolet [talg] og takker han/henne.

Dette utsagnet er sterkt og kommer nærmest vår høyt utviklede bevissthet.