Vitenskapelige studier som beviser effektiviteten til RayGuard produkter

Produkter som bekjemper ‘elektronisk tåke’ har eksistert på markedet i over 25 år og er resultatet av kontinuerlige undersøkelser og studier. Nylig har produktene blitt oppgradert med forbedringer som er effektive også mot 5G nettverket som i dag er under konstruksjon, et nettverk som vil tilføye miljøet vårt enda mer elektromagnetisk stråling.

Produkter som harmoniserer elektronisk tåke og geopatogene soner har blitt testet med følgende målingsmetoder, og beviser en positiv effekt på mennesker sitt velvære og energinivå.

Elektroagnetisk stråling på 900MHz sine biologiske effekter blir redusert når man bruker EMF beskyttere. Eksperimentelle studier på CCRF-CEM cellekulturer. Institute for Normal and Pathological Cytomorphology CNR (Centro Nazionale di Ricerca) -Bologna

Celle-studie

CNR Bologna Institutt utførte prøver på effekten til elektromagnetiske bølger (900 MHz – 5 V / m), like de som blir forårsaket av mobiltelefoner og mobiltelefon sendere, på menneskelige CEM celler.

Resultatene var:

  1. Elektromagnetisk eksponering beviste en tydelig reduksjon i celler sin vekstrate og en endring i cellene sin syklus, spesielt etter 48 timer med eksponering.
  2. Det var tydelig at EMF beskyttende produkter beskyttet cellene fra reduksjon i vekstraten til cellene og endringer i cellene sin syklus.

Dette var første gangen, gjennom flere vitenskapelige studier, at det ble bevist at EMF beskyttende produkter hadde en effekt på menneskelige celler. Resultatene er statistisk betydelige.

Intervju og kort foredrag med cellebiolog og forsker fra CNR Bologna Fiorenzo Marinelli.

Mørk feltmikroskopi – Heinz Meier 

I atskillige pasienter i undersøkelsen, under innflytelse av EMF (elektromagnetisk frekvens), ble det funnet klumper av røde blodceller (såkalt ‘rulleformasjon’), som forsvant da kroppen kom i kontakt med telefon-chippen (EMF beskyttende produkt) til tross for at pasienten fortsatt ble utsatt for EMF.

Eksperiment 1 – Personer ble tatt blodprøver av – etter en time uten kontakt med mobiltelefon eller PC. Blodprøven ser normal ut, de røde blodcellene er aktive og i mosjon.

Eksperiment 2 – Blodprøve ble tatt etter at personene hadde snakket i telefon i 3 minutter uten en telefon-chip. Blodprøven har endret seg drastisk. De røde blodcellene har bundet og klistret seg sammen for å forme såkalte “rulleformasjoner/rolls of money”. En normal blodsirkulasjon er dermed ikke garantert. Det oppstår komplikasjoner i organer fordi de ikke lenger blir tilført tilstrekkelig med blod.

Eksperiment 3 – Blodprøve ble igjen tatt etter at test-personene hadde brukt telefon-chip på mobilen i ca 3 minutter. Blodprøven ser nesten helt normal igjen. De røde blodcellene er ikke lenger klistret sammen og er nå i bevegelse.

Medisinsk Energi Rapport (PROGNOS and AMSTAT)

Dr. med. Manfred Doepp, Nukleærmedisin – spesialist

Vitenskapelig studie med 2 test serier på 10 personer (tilfeldig alder, kjønn), inkludert meridian diagnostisering (System Prognos®) og segmental diagnostisering (System Amsat®), angående de biologisk-energisk effektene til telefon-chip, sammenlignet med placebo metall plater med samme størrelse som telefon-chip og uten RyGuard teknologi.

Oppsummering av resultat

Telefon-chippen som ble utforsket medførte en forbedring i energien- medisinske kriteriet “energi, funksjonelle status og sol-gel status”. Resultatene er statistisk betydelige og høyt betydelige.

Når man anvender telefon-chip til den venstre håndflate finnes det energisk økning. I kontakt med såkalt brissel punkt (øvre brystbein) er informasjon effekten mer utpreget. Hud-motstanden ble målt ved definerte punkt på meridianen ved å bruke “Prognos eller Amsat metoden”.

Telefonsamtaler med mobiltelefon uten telefon-chip på øret reduserer organ funksjon og forårsaker tendenser i mesenchyme (økt viskositet i aktiv vev eller matrix). Med telefon-chip på mobiltelefon blir ikke disse effektene kun nøytralisert men også konvertert til positive effekter.

LIFE-TEST Institut Ulrich Arndt, Mundigen 

LIFE-TEST Institut Ulrich Arndt, Mundingen, Sveits

Målinger ble gjort ved bruk av Aschoff test. Under en telefonsamtale øker hud-motstanden betydelig (fra en gjennomsnitt på 50 til 90 kΩ) også minker den igjen over en periode på flere timer etter telefonsamtalen. Etter at man plasserte en telefon-chip på telefonen ble endringen redusert med 2/3.

Infografikk:

Meridian målinger ved bruk av Aschoff test, gjennomsnittsverdier fra 10 testpersoner som brukte telefon-chip – horisontalt målings punkt 1-10, vertikalt hud-motstand i kilo-ohms (kΩ) *.

Blå linje – opprinnelig verdi

Rød linje – tung byrde oppstår under telefonsamtale.

Grønn linje – under telefonsamtale, men telefon-chip kompenserer for byrden med 67%

*(Den ideelle verdien for en frisk voksen er 40 kΩ.)

Medisinsk energi rapport angående de energiske effektene til produktene RayGuard “5G chip” og “5G anheng” fra Gasser, Hoechst (Østerrike)

Sammendrag og sertifikat av våre energi- og informasjonstester.

  1. Tre funksjonelle plasseringer av RayGuard “5G chip og 5G anheng” elektronisk tåke beskyttende apparat ble testet sammenlignet med placebo: effekten på autoimmun nervesystem (hjerterytme variasjon for å beskrive stress og parasympatiske og vagal nervesystem), på nettverket av meridianer (“Chi” energi og harmoni) og på chakraer (energi sin tilstand og koherens). Testene ble utført randomisert, placebo-kontrollert og gjennom blinde test prosedyrer. 
  2. Begge apparatene var i stand til å balansere det autoimmune systemet til mennesker, også energi og harmoni. Apparatene forbedret, styrket og harmoniserte stressete chakraer etter å ha gjennomført en to minutter lang telefonsamtale med moderne smarttelefon. Angående sammenligningen med placebo situasjoner er forskjellene betydelige, i de fleste tester høyt betydelige.

    Dr. med. Manfred Doepp HolisticCenter Health center