Aurora Hologram

Original Aurora av Prof. Dr. Alexander Trofimov & team i Novosibirsk

Skru på norsk/engelsk tekst

Hva er kosmisk vær og hvilke effekter har det på helsen vår?

Solen kaster kontinuerlig ut forskjellige mengder plasma, som består av atomkjerner, protoner og elektroner. Disse megaioniserte partiklene blir snappet opp av jordens magnetfelt og samhandler med deg. Dette fører til magnetiske stormer som vi kan se med det blotte øye: nordlyset “Aurora borealis” og “Aurora australis” (nord- og sørlys).

I gjennomsnitt finnes det sterke solstormer hvert 11 år. Disse stormene påvirker mennesker allerede i livmoren, og gjør disse individene ekstra følsomme for kosmiske endringer.

For noen mennesker forårsaker disse magnetiske stormene problemer som hjerte- og karsykdommer, kognitiv svikt, nedsatt hukommelse, søvnløshet og hodepine. De fleste er helt uvitende om solens innflytelse på helsen, bortsett fra resultatet av å “sole seg”. I embryoets forskjellige utviklingsperioder, under dannelsen av de forskjellige organstrukturene (CNS, øyne, hjerte osv.), er de spesielt sårbare og kan lett påvirkes av ytre påvirkninger som alkohol, tobakksrøyk og kosmisk vær ( månefaser, solstormer, endringer i magnetfeltet). Denne byrden blir ofte bare lagt merke til senere i livet, om ikke i det hele tatt.

Hvordan kan du beskytte deg mot disse påvirkningene?

Mange vet allerede at informasjon overføres til kroppen gjennom vann. Hologrammet “Aurora” overfører informasjon fra polarområdene over den 73. graden nord direkte til drikkevannet ditt. Isen, hovedsakelig brevann, som kommer fra en region uten forurensning (elektromagnetisk, kjemisk og noosfærisk), inneholder spesielt positive egenskaper, som er relatert til studier og har underbygget testresultater.

Plasmaet som frigjøres av solstormer forårsaker entropi, dvs. forstyrrelse i kroppsvannet men omgjøres til negentropi, dvs. orden, av det “aurora” informerte vannet.

Hvordan man utnytter Aurora hologrammet

Aurora-hologrammet festes til den nedre tredjedelen av en gjennomsiktig vannbeholder (BPA-fri plast, ikke en glassflaske) og danner en fokuserende lysreflekterende overflate. Dette stimulerer vannklyngen direkte.

Lyseksponeringen bør være ca. 8-16 timer (avhengig av vannmengde, 1-2 liter) før vannet brukes. Vannet skal være så karbonsyrefritt som mulig. Forsikre deg også om at beholderen ikke er i direkte sollys.

Etter eksponering blandes vannet og kan brukes opp til toppen av hologrammet, f.eks. som drikkevann. Den terapeutisk optimale mengden er 150-300 ml per dag. Etterpå kan vanntanken fylles på igjen og eksponeres igjen. Eksponeringstiden kan nå forkortes til 5-10 timer (1-2 liter), siden omtrent 1/3 av vannet allerede er aktivert. Dermed har du alltid tilgang til positivt lysstimulert vann.

Luminis anbefaler

Aurora Hologrammet Luminis anbefaler å bruke (nedenfor) er symbolet som kalibrerer høyest, det representerer ‘Gud sitt Øye’ og hjelper å se verden gjennom øyet til Gud. En burde i grunn kun bruke dette symbolet og ikke andre “øyner” med spalt i midten – som representerer det svarte aspektet (fallet) av Gud sitt øye, adoptert av Illuminati og andre negative krefter.

Dette symbolet kan printes ut og plasseres direkte på en transparent BPA-fri flaske. Helst print ut 2 ganger og plasser den ene med øyet inn i flasken, den andre med øyet bort fra flasken.

Effektene er mange og forskjellige (link), eksperimenter på eldre hannmus gjort av Trofimov et. al. demonstrerte at etter kun 4 uker med Aurora vann til drikke hadde testosteronnivået hos hannmusene økt 6x og C13 nivået økt hele 42x, slik at musene levde lenger. Trofimov estimerer at forventet menneskelig levealder vil øke mellom 23%-63% etter 3 år med Aurora til drikkevann. Dette kan utnyttes mot senere dette tiåret, når et micronova forventes å skje.

Aurora-symbolet har mange andre spesialeffekter:

  • Rensing av pinealkjertel (hovedkjertel)
  • Negentropi (orden): Plasmaet som kastes ut av solstormer forårsaker entropi = lidelse. Aurora motvirker dette ved å skape negentropi = orden.
  • Bovis (livsenergi): Aurora øker Bovis (livsenergi) i vannet opp til millioner, som er ekstremt høyt og kan i ytterste tilfeller til og med være farlig (for høy dose).
  • Tempel (rom): Det skaper et nesten 100% Guds-tempel i en radius på 1,5 cm. De himmelske riker er Gud sine templer og kan derfor ikke bli påvirket av mørke enheter. Erkeengelen Michael sparket den (tidligere) erkeengelen Lucifer ut, slik at himmelen forble et Gudstempel.
  • Magnetisk felt: Aurora svekker magnetfeltet i vannet 550-650 ganger. På denne måten er Yin svekket, noe som betyr at Yang er sterkere i en relativ sammenligning. Dette er dermed også en forberedelse til sammenbruddet av magnetfeltet på jorden i 2020-årene, når vi først har 2, deretter 4, 8, 16 … magnetiske poler (link). De elektriske og magnetiske feltene i en Tesla bil med 700V høy spenning er nok for bevissthetsforstyrrelser og små epileptiske sjokk i følge studier på hjernebølger (link)

Det er også mulig å laminere symbolet og ha det direkte på kroppen, pekende mot solen, hvor det direkte har effekt på væske inni kroppen. Dette er blitt testet av flere og effektene kan være såpass sterke at man må ‘avgifte’ seg selv etterpå for å ikke føle seg dårlig. Denne avgifting prosessen gjøres gjennom de fire elementene: ild (sol, sauna), vann (blod, svette, urin) jord (avføring), luft (pust). Den mest oversette formen for avgifting er gjennom pusteteknikk, noe Stig Åvall Severinsen (4x Verdensmester) (link) er ekspert på.

Kjøp her