Artikler

Prinsipper for mental og fysisk velvære

When I let go of what I am, I become what I want to be.
– Lao Tzu

-AM

Økte kostnader

Energi har alltid vært den primære kilden som driver aktivitet. Et menneske trenger energi for å leve og vokse, en plante trenger energi for å leve og vokse, en økonomi trenger energi for å leve og vokse. Alt trenger energi for å holdes i live og vokse.

-Wettergreen(Luminis)

Mental helse i dagens verden

Det finnes utrolig mye informasjon i dag på internett og i ulike bøker som angår vår mentale helse. Dagens generasjoner sliter mer enn noen andre generasjoner tidligere, selv om vi tilsynelatende har et uendelig bibliotek med ulike metoder for å bli friske. Selv om bevisstgjøring rundt mental helse og traumer kan være en positiv ting, blir det ofte til at det føles overhvelmende – spesielt for folk som sliter…

-AM