Luminis

Forfattere:

Wettergreen(Luminis):

Studier:
(2015-2018) Historie & Journalistikk
Trening:
(2016-2020) Systemer; Finans, økonomi, energi- produksjonssystemer.
(2016->) Fundamental & teknisk analyse(markeder)
Teori, erfaring:
(2019->) Theosofi
(2020->) Jordbruk
(2021->) Bevissthet
(2022->) Multidimensjonalitet
(2023->) Yoga
(2023->) Yantra & Mantra

(2024->) Bio-spirituell utvikling
Kunst & Musikk:
Luminis

AM:

Studier:
(2014-2019) Statsvitenskap & Samfunnssikkerhet 
Interesser, erfaring: 
Mental helse, velvære, politikk, verdensreligioner, filosofi, sannhetssøking 

Mitt ønske er å bidra med å gi mennesker en forståelse av at vi alle er i samme båt, og at vi alle har medfødt velvære og visdom som ligger i essensen av det vi er. Dagens moderne verden kan virke stressende og forvirrende for svært mange. La oss anerkjenne hva det er som driver denne negativiteten, og leve i tråd med våre naturlige prinsipper. 

-AM