Elektronisk tåke er et begrep som ikke får noen treff på google søk i Norge. Dette belyser hvor lite mennesker i dag vet om strålingen som foregår 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

IONIRA | Design sieraden | Ionen energie

Grunnen til at mennesker ikke har forstått den enorme effekten som elektromagnetisk stråling har på våre liv er fordi strålingen er usynlig. På den annen side er konsekvensene enorme, i noen tilfeller fatale.

Elektromagnetisk stråling oppstår fra alle elektroniske gjenstander; mikrobølgeovner, kjøleskap, wifi, lan nettverk, 1G,2G,3G,4G og nå snart i en hyper form, 5G.

Elektronisk tåke har i grunn blitt studert lenge og over 10.000 studier har fastslått at det er skadelig. Dr. Devra Davis (epidemolog) forteller for eksempel at ingen andre karsinogen (kreftfremkallende stoff) enn elektronisk tåke har økt risikoen for kreft like mye på kun 10 år.

HIV Can Worsen Cancer Treatment Outcomes | Cancer Today

For ca 20 år siden ble 5% av befolkningen i EU, USA og Japan diagnostisert med kreft hvert tiår, siden har dette tallet bare økt.

I Norge (link) er sjansen for at et hvert individ utvikler kreft i sin levetid nå over 30%. Fordi skadene elektronisk tåke påfører mennesket har en forsinket effekt og de elektroniske gjenstandene vi bruker stadig øker i omfang kan man i grunn gange dette tallet med 2 framover.

Før stilte man spørsmålet, “hvem kommer til å utvikle kreft?”, framover må man kanskje begynne å stille spørsmålet, “hvem kommer ikke til å utvikle kreft?”

Andre bivirkninger av elektromagnetisk tåke:
– Søvnløshet
– Konsentrasjonsvansker
– Svekket immunsystem
– Redusert fertilitet
– Impotens
– Sirkulasjons-forstyrrelser
– Hodepine
– Alzheimers/demens
– Tretthet
– Tinnitus
– Økt stress/kortisol
– Nervøsitet
– Allergi
– Depresjon
– Prestasjons-problemer

Luminis er utrolig stolte av å sette elektromagnetisk stråling på agendaen og kunne sørge for at klientene reduserer mengden kreftfremkallende stoffer i sine omgivelser.

Luminis har studert og opparbeidet et nyttig nettverk av individer og bedrifter som er i verdenstoppen når det angår viten om den elektromagnetiske tåken som befinner seg i mennesker sine omgivelser.

Luminis har verktøy og produkter som harmoniserer omgivelsene og reduserer den elektromagnetiske strålingen i dine omgivelser, enten du er hjemme, på jobb, i bilen, eller ute å går.

Blodprøver viser at verktøyene og produktene som Luminis bruker har en substansiell effekt:

Blodprøve før mobilbruk
Blodprøve etter mobilbruk (uten noen hjelpemidler)
Blodprøve med hjelp av verktøy som reduserer elektromagnetisk stråling

Les og finn ut mer om elektronisk tåke.

Luminis er klar til å hjelpe deg, din familie, dine ansatte eller dine kunder med å redusere den farlige strålingen som befinner seg i hjem, næringslokaler eller andre rom hvor mennesker befinner seg; skoler, treningssentere osv. Vi har også produkter og verktøy som beskytter deg og dine elskede utenfor dørene, i bilen eller på bussen. Ta kontakt eller bestill konsultasjon.