Guddommelige Bokstaver (Flamme Bokstaver)

De 72 Guddommelige bokstavene, også kalt “Flamme Bokstaver”.

Når forskjellige navn om Gud blir brukt som mantra påvirkes og aktiveres hver eneste sub-atomiske partikkel. Navnene er hellige koder og er Lyset sit spirituelle språk. Dr. Hurtak, i Keys of Enoch, beskriver mantra av Guddommelige navn som “hellige stavelser for mental og spirituell ekspansjon”. Han forklarer videre, “et sett med lyd-mønster og tanke-former som programmerer bevissthet til bevissthet av lys”. I Pistis Sophia, s78, skriver han, “Hellige Guddommelige navn er eldgamle ord som IKKE bare er ord, de er energi som trigger Lys. De aktiverer vår Lys-Kropp. Dette er et språk av Lys som bærer med seg kraft som gjør det mulig å gå fra Menneskelig Intelligens til Høyere Intelligens”.

Man kan tenke på Lyset sitt språk som et data software program for evolusjonen/utviklingen av bevissthet. Man bruker et navn som korresponderer med et aspekt i sitt liv som trenger en spirituell “boost”.

Stan Tenen, Fysiker, sier:

“det eldgamle hebraiske alfabetet er langt mer enn en daglig toll for daglig kommunikasjon eller overføring av hellige tekster, bokstavformene i seg selv har iboende geometriske og matematiske egenskaper som peker oss til en dyp kunnskap om livet og naturen til menneskelig bevissthet.”