Kolzov Plater (FSC)

Hva er en Kolzov Plate?

Kolzov plater er blitt anerkjent av Russiske myndigheter som et medisinsk produkt og teknologien bak produktet, lagring og utveksling av informasjon, har fått patent.

Kolzov-platene er basert på oppdagelse og måling av skalære mikromagnetiske felt. Russiske forskere har oppdaget at alt liv på jorden utveksler informasjon gjennom disse skalære magnetfeltene, og de undersøkte innflytelsen av disse mikromagnetiske feltene på menneskers helse. Den Russiske fysikeren Sergej Valentinovich Kolzov lyktes i å lagre slike biologisk effektive skalære mikromagnetiske felt på sine “energiplater” og gjøre dem tilgjengelige for regulering, terapi og personlig utvikling.

Mens betydningen og funksjonen til skalære og langsgående magnetiske felt allerede er blitt grundig undersøkt i Russland, er det i Vest-Europa fortsatt en generell grubling over eksistensen av skalære og langsgående felt ved siden av de velkjente tverrfelt og Herzt-bølgene.

Grunnlaget for utviklingen av Kolzov-platene var Kolzovs oppdagelse at i produksjonen av nye magneter så lagrer magnetene “egenskapene til alle felt som eksisterer ved siden av dem i magnetiseringsøyeblikket” og avgir dem igjen som skalære mikromagnetiske felt. Denne minneegenskapen blir brukt i Kolzov-platene for å lagre helbredende informasjon besittet av planter, mineraler, etc.

Det “skalære vibrasjonsmønsteret” til Kolzov-platene har en gunstig innflytelse på organismen og dens individuelle funksjoner. Kolzov-platene justerer og balanserer de indre skalære mikromagnetiske feltene og koordinerer organismens indre rytmer med det ytre feltets rytmer. Enhver forstyrrelseskilde (f.eks. elektronisk tåke fra mobiltelefon) i nærheten av Kolzov-platen aktiverer den for å motvirke reaksjonen. Platen “sammenligner” resonansen mellom det menneskelige felt og for eksempel de eksterne vibrasjonene til den elektroniske tåken og hjelper organismen med å stabilisere seg mot den – for eksempel kan mobiltelefonstråling ikke lenger destabilisere vårt vibrasjonsfelt. Jo sterkere kilden til forstyrrelser er, jo sterkere er tilbakeslaget fra Kolzov-platen. Platen sin motregulering varer helt til en balanse er nådd. Så snart problemet er løst, slutter Kolzov-platen å virke – til neste forstyrrelseskilde oppstår. Dette er grunnen til at Kolzov-panelene er så trygge å bruke.

Struktur

Kolzov-platene består av to ytre plater laget av magnetisk plastmateriale. Den ytre omkretsen er 55 x78 mm. I de fire hjørnene er det fire identiske flisestrukturer med en omkrets på 14×19,5 mm laget av høykvalitets firelags, magnetisert gummi. Det er en åpning i dem som er rettet inn i midten av hver plate og representerer bølgelederen. For å skape det skalære magnetfeltet som genererer de langsgående elektromagnetiske kreftene, er de fire magnetiske brikkene justert asymmetrisk med polene sine på en bestemt måte.
For å beskytte enheten mot mekanisk skade er den plassert i en solid plastkropp. Den respektive platetypen er trykt på den glatte utsiden. Drikkene som skal informeres, skal plasseres på siden med hevede sirkler. Imidlertid er begge sider av platene aktive og kan peke mot menneskekroppen når de blir brukt. På over 10 år kunne det ikke fastslås noen svekkelse av effektiviteten til Kolzov-panelene.

Tester

Kirlian fotografi via EPC / GDV kamera

Aura felt via Kirlian elektrofotografi

Les mer (Link)