Lys

Extra-Bright Brass Oil Lamps

De siste 100 årene med vitenskap har på radikalt vis endret måten mennesket forholder seg til lys. Man skal bare noen generasjoner tilbake i tid for å finne mennesker som levde parallelt med den naturlige belysningen fra solen og månen, med kun stearin og olje til hjelp.

I dag forurenses mennesket døgnet rundt med unaturlig belysning og konsekvensene er enorme.

I det vi våkner om morgenen slås lyset på og vi slukker gjerne ikke dette lyset før vi legger oss for å sove om natten. Dette utgjør i mange tilfeller ca 15 timer daglig med en konstant strøm av sterkt og unaturlig lys.

Effektene dette sterke og unaturlige lyset har på kroppen og livene våre er ofte ekstremt undervurdert.

Vi vet fra studier at unaturlig og sterkt lys før man legger seg, også om morgenen, skader kroppen sin naturlige produksjon av melatonin–som er hormonet som regulerer mennesket sin døgnrytme.

Uten en god hormonbalanse kan ikke mennesket sies å være friskt. Lys har en enorm effekt på reguleringen av kroppen sine hormoner.

Luminis forstår lys sin enorme innvirkning på liv og underviser klienter i viktigheten av å skape en sunn og harmonisk belysning i både hjem, bedriftlokaler, oppholdsrom og andre rom som mennesker bruker i løpet av dagen.

Luminis ønsker å bistå klienten og veilede samt installere de nødvendige verktøyene og produktene som skaper optimale leveforhold og sørge for at menneskene som oppholder seg i belyste rom føler seg friske og opplagte på dagtid og fredfulle på nattetid.

What causes insomnia? How to figure out your sleep troubles - Insider

Luminis er bevisst på rutinene som mennesker har i dag.

Aldri før har vi brukt datamaskiner, lap-topper, smart telefoner og ‘padder’ så mye som vi gjør i dag. Skjermene til disse gjenstandene gir også ut lys, ofte i en veldig skadelig form–fra den blå delen av fargespekteret. Dette blå lyset skaper en illusjon og forteller hjernen at det er dagtid, uansett tid på døgnet. Hormonbalansen i kroppen skades derfor også utrolig mye av lys fra kilder som de fleste av oss ikke er bevisste på.

Luminis vet hvordan man kan redusere lyset fra den blå delen av fargespekteret fra pc- og telefon skjermer og gjenskape en mer naturlig tone som er i synkron med lyset utendørs og døgnrytmen til brukeren(e).

Luminis ber deg kontakte oss eller bestille konsultasjon om du er interessert i å skape en sunn hverdag for deg selv, din familie, dine ansatte, eller dine kunder.