Luminis er resultatet av flere år med studier og undersøkelser, samtaler og diskusjoner. Formålet til undersøkelsene og studiene, samtalene og diskusjonene har alltid vært å finne måter å optimalisere mennesker sine liv.

Luminis spurte seg selv, også andre, “er oss mennesker friske i dag?”.

Spør man den allmenne massen, vitenskapsmenn, professorer, politikere og analytikere vil de peke på faktumet at mennesker lever lenger i dag enn før og si, “ja, vi er friskere i dag”.

Luminis stiller spørsmålstegn ved å dra slike enkle konklusjoner. Luminis vet at mennesker i dag sliter mer med psykisk helse enn før. For eksempel har ikke mennesker vært så deprimerte og angstfulle som i dag. Luminis vet også at kreft og andre sykdommer, som for eksempel demens og alzheimer er mer vanlig i dag enn før. Luminis mener at grunnen til at slike sykdommer og psykiske problemer oppstår oftere enn før er fordi vårt miljø har endret seg radikalt de siste ~100 årene.

Luminis har gjennom flere år akkumulert kunnskap og forståelse om hvorfor menneskene i vårt samfunn opplever sykdommer og psykiske problemer i hyppigere tempo enn før.

Allmenne leger og psykologer velger for ofte å behandle slike sykdommer og psykiske problemer med medikamenter, i stedet for å se på de underliggende problemene som forårsaker dem.

Luminis ser problematikken i hvordan leger behandler pasienter og tilbyr et nytt alternativ — å harmonisere rom og miljø der hvor mennesker eksisterer.

Å harmonisere leve-rommene og miljøet til mennesker skaper en balansert eksistens for de som oppholder seg i dem. Dette er målet til Luminis og hvem Luminis er.

Ta kontakt i dag hvis du har spørsmål eller ønsker å vite mer.

Bestill en konsultasjon om du vet hva du er ute etter og ønsker at Luminis hjelper deg.