Sol-fokus

Å daglig praktisere sol-fokusering gir kroppen nødvendig Chi eller Prana (livskraftenergi), og når solen absorberes gjennom øynene kan den redusere stress, bekymring, angst, frykt, sinne, tristhet osv.

Il a testé le Sungazing (fin) - lagazettedesjeudis.overblog.com

Vil du vite noe morsomt å gjøre ved soloppgang og solnedgang?

Finn et sted hvor du kan se solen stige opp eller gå ned. Vær forsiktig så du ikke ser rett inn i solen før den treffer horisonten eller blir filtrert av de atmosfæriske tetthetene ved jordkanten. Når solen er oransje og behagelig å se på, kan du i sentrum finne et uendelig punkt som vil resonere med det uendelige punktet i din egen sjel, og dette vil gi deg mye næring og positiv bevissthet, til og med biologisk næring. Denne utøvelsen vil hjelpe til med produksjon av vitaminer og kroppens bruk av mineraler.

Det primitive mennesket beæret solen, til punktet hvor solen også ble guddommeliggjort.

Det primitive mennesket anerkjente solen sine livgivende krefter, men visste ikke hvordan man skulle anse solen. Det er feil å tilbe solen eller andre skapte ting. Imidlertid er det ikke en feil å gjenkjenne tilstedeværelsen av uendelighet i skapelse. Solen er en kraftig oppvisning av uendelighet.


I dag blir mennesker fortalt fra alle kanter å frykte solen; “aldri se på solen”, “ikke få for mye sol på huden”, “sol gir deg kreft” osv. Dette er såklart totalt feil. Solen gir Liv så lenge man respekterer dens styrke.

For beskyttelse kan man høre/synge sol(surya)-mantra:

https://www.youtube.com/watch?v=cbfD3qrUA6E

I bibelen nevnes solen mellom 100-200 ganger(Link)

Salme 21 og 121 er viktige i det kommende året 2021, når solen begynner sin nye 11 år syklus. Salme 21 og 121 er kode for år 2021; de 150 salmene finnes i den 19 boken i bibelen = 1900 + 150. Salme 121 er derfor salme for året 2021, i mindre grad er salme 21 også dette.

121: Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd.
Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten.
Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv.
Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.


Salme 84 nevner også solen; i det eldgamle Indiske Vedas er solen kalt for Surya, som = 84 i Gematria (Link). Salme 84 hinter til noe som blir forklart mye mer detaljert i Vedas. Solen har aspekter: en er inkarnert som et vesen og den andre er del av Den Hellige Ånd (Sūryadēvatā), man kan derfor snakke om solen som en Avatar. Dette blir reflektert i språk; “Jesus Christ the sun of God” er uttalt identisk til “Jesus Christ the son of God”, til og med på norsk, “Gud sin sønn“.