Salmer

  • Salmer

    Skrevet av Wettergreen, Søndag, 12.04.2024: Ære være Gud i det høyeste,La din vilje skje oss på jorden,Vis oss gjennom din makt hvemsom genererer, hvem som opererer,hvem som destruerer.Amen, Amen, Amen, A-amen.

    Les mer