Salmer

Skrevet av Wettergreen,

Søndag, 12.04.20241:

Ære være Gud i det høyeste,
La din vilje skje oss på jorden,
Vis oss gjennom din makt hvem
som genererer, hvem som opererer,
hvem som destruerer.
Amen, Amen, Amen, A-amen.

  1. G.O.D – Generator, Operator, Destroyer ↩︎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *