Yantra

  • Yantra – intro

    På språket Sanskrit stammer ordet Yantra fra rot-stavelsen “Yam”, som betyr “instrument eller støtte”, og “tra” som stammer fra “trana”, som betyr “frigjørelse fra slaveri”. En Yantra er et “instrument” som bistår/støtter ens “frigjørelse fra slaveri”. En Yantra er et instrument som brukes i meditasjon og selvfordypelse og hjelper mennesker i sin spirituelle utvikling. Det…

    Les mer