Yantra – intro

På språket Sanskrit stammer ordet Yantra fra rot-stavelsen “Yam”, som betyr “instrument eller støtte”, og “tra” som stammer fra “trana”, som betyr “frigjørelse fra slaveri”.

En Yantra er et “instrument” som bistår/støtter ens “frigjørelse fra slaveri”.

En Yantra er et instrument som brukes i meditasjon og selvfordypelse og hjelper mennesker i sin spirituelle utvikling. Det finnes tusenvis forskjellige Yantra. Noen Yantra relaterer til Gud/aspekter av Gud, andre til planeter etc. Yantra blir ofte tegnet/skapt på gull-, sølv-, bronse ark, eller bark, papir, palme-blader etc. Gull kalibrerer høyest av de edle metallene; en Yantra formet på et gull ark besitter mer kraft enn en Yantra skrevet på et ark av papir.

Kraften til en Yantra stammer fra de geometriske figurene som en Yantra består av. Man bruker ofte trekanter – hvor feks. en trekant som peker nord/opp representerer det maskuline aspektet, en trekant som peker sør/nedover representerer det feminine aspektet. Bijakshara(frøstavelser) er også en stor del av Yantra og er ytterligere “portaler” til høyere bevissthet.

Å tegne en Yantra selv, noe som kan være tidskrevende, vil etterhvert “laste” den gjeldende Yantra ned i bevisstheten og DNA’et; man kan hente fram/forestille seg Yantraen når som helst og motta dens gaver – energi, makt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *