Bijakshara

  • Bijakshara – intro

    Bijakshara betyr “frøstavelse”. Man kan se på en ‘Bija’ som om det er en Engel. – Sri Kaleshwar En Bijakshara er en lyd – ett ord – som besitter informasjon i henhold til hvordan lyden vibrerer. En Bijakshara kan på mange måter sammenlignes med Hebraiske “Flammebokstaver”1, som er stavelser som representerer de forskjellige aspektene til Gud.…

    Les mer

  • GAM – గం

    (uke 1) Det er ikke tilfeldig at GAM – గం er den første Bijakshara som blir introdusert. GAM – గం-Bija tilhører Ganesha. GA betyr Ganesha. I Hinduismen anbefales det alltid å begynne en bønn med å be om velsignelse ifra Ganesha. Derfor begynner vi med GAM – గం som den aller første Bijakshara. Ganesha, som…

    Les mer